Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Pla Director de turisme i gastronomia a l'illa de Tenerife

(Tenerife, Illes Canàries)

2017

Client: Cabildo de Tenerife

Elaboració d’un pla director que posicioni el sector de la gastronomia a Tenerife com un atractiu turístic i d’una gran diversitat, incloent tots els segments de la cadena de valor de la gastronomia i dinamitzant la seva promoció i els diferents sectors implicats.

Kultura