Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Pla d'Ordenació del Patrimoni Immoble de Catalunya

2018

Client: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya

Diagnosi sobre l'estat actual del patrimoni immoble de Catalunya i mapificació temàtica que permeti prendre decisions i realitzar propostes sobre la seva ordenació i per a la millora del posicionament estratègic dels béns en conjunt i de forma individual des de les diferents vessants (protecció, conservació, investigació, difusió, dinamització, etc.)

Kultura

 

T. (+34) 932 700 018

 

 

Rossend Nobas, 33. Baixos

08018, Barcelona