Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Assistència tècnica en la implementació del Pla de Gestió del Patrimoni Cultural de Tarragona

2017

Client: Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Es tracta de concretar la planificació i executar els projectes emblemàtics amb l’objectiu de provocar un canvi qualitatiu en la gestió del patrimoni cultural de Tarragona en aquest primer any d’implementació, i alhora, dotar-se d’un Pla Operatiu que permeti situar les accions i els recursos necessaris en els propers anys.

Kultura

 

T. (+34) 932 700 018

 

 

Rossend Nobas, 33. Baixos

08018, Barcelona