Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Pla director i estudi de viabilitat del Museu Carmen Thyssen 

(Sant Feliu de Guíxols)

2018

Client: Fundació privada Centre d'Art Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols

Estudi de viabilitat que es fonamenta en la projecció a 8 anys vista de les despeses i ingressos que pot tenir el centro i, per tant, de la seva viabilitat econòmica, tot esbrinant així quin índex d'autofinançament pot assolir una iniciativa d'aquesta mena.

Kultura

 

T. (+34) 932 700 018

 

 

Rossend Nobas, 33. Baixos

08018, Barcelona