Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Pla Director per a la dinamització del patrimoni de Sant Pere de Ribes

2018

Client: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Elaboració d’un pla director de dinamització del patrimoni que esdevingui un instrument pràctic en el que s’obtingui una visió coherent i àmplia de la potencialitat dels recursos patrimonials del municipi, un relat que unifiqui tots els recursos i l’elaboració d’una ordenació que garanteixi cohesió i planificació d’actuació.

Kultura

 

T. (+34) 932 700 018

 

 

Rossend Nobas, 33. Baixos

08018, Barcelona