Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Diagnòstic, definició estratègica i proposta funcional del llegat Julio Muñoz Ramonet

2018

Client: Fundació Julio Muñoz Ramonet

Desenvolupament d'un projecte que elabori l'estat de la qüestió actual del patrimoni del llegat Muñoz Ramonet en totes les seves dimensions (béns immobles, béns mobles, etc.), que fixi la definició i posicionament del nou equipament i que marqui el full de ruta per a la seva utilització pública.

Kultura

 

T. (+34) 932 700 018

 

 

Rossend Nobas, 33. Baixos

08018, Barcelona