Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Elaboració del mapa de valor de la gastronomia de la Comunitat Valenciana en el marc de l'estratègia turístico-gastronòmica

2016 - 2017

Client: Agència Valenciana de Turisme

Inventari, geolocalització dels recursos gastronòmics, identificació dels agents, definició de potencialitats i proposta d’estratègies territorials per al millor coneixement dels recursos de turisme gastronòmic de la Comunitat de València i la seva interrelació (temàtica, territorial, etc.). La metodologia ha consistit en el diagnòstic i translació de les dades en cartografia GIS i base de dades d’una selecció de recursos gastronòmics, així com en l’elaboració de línies estratègiques per a la promoció i dinamització del turisme gastronòmic.

Kultura