Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Pla Director del Museu de la Indústria Conservera de Candás

2019

Client: Ajuntament de Carreño

L'Ajuntament de Carreño vol convertir l'edifici de la "Fàbrica Ortiz", situada a Candás, en un centre museístic de referència sobre la indústria conservera a Astúries. Per això, s'ha elaborat aquest Pla Director que concreta el nou equipament, estableix les directrius bàsiques, els objectius, les funcions i els missatges a transmetre, i defineix tots els aspectes del seu funcionament, així com la seva gestió i viabilitat econòmica.

El Pla Director fixa el marc i els mitjans per a la posada a punt del museu, però també ofereix solucions per a la seva compatibilitat d'usos amb les seves funcions d'espai cultural polivalent. 

Kultura