Ideas y estrategias para el Patrimonio

INICIO          EQUIPO          PROYECTOS          BLOG         LÍNEAS DE TRABAJO          CLIENTES

Anàlisi de les museografies de les xarxes de museus de la Província de Barcelona

2017

Client: Diputació de Barcelona

Assistència tècnica especialitzada per a l’elaboració d’una auditoria, que compren fonamentalment la diagnosi i l’avaluació de l’estat actual de les museografies de 21 museus que pertanyen a la Xarxa Local de Museus de la Diputació de Barcelona. El treball de camp, entrevistes amb els tècnics i la normalització de les dades en format qüestionari permet l’extracció de conclusions estadístiques globals i específiques, però també de valoracions qualitatives.

Kultura

 

T. (+34) 932 700 018

 

 

Rossend Nobas, 33. Baixos

08018, Barcelona